Waarom deze green deal?

Het wegtransport is verantwoordelijk voor 1/5 van de totale CO2 uitstoot in België.

De roep naar een vergroening van onze mobiliteit in Vlaanderen en de daartoe nodige faciliteiten klinkt al enkele jaren, op alle fronten, klaar en duidelijk.

De weg naar een duurzamere mobiliteit kent echter heel wat vraagstukken die om actie vragen om het doel te bereiken.

 • Capaciteit energie- & netwerkbeheerders
 • Verzwaren netaansluiting
 • Herziening efficiëntie processen netaansluitingen & vergunningen
 • Onderzoek & innovatie groene H2
 • Rendabiliteitsshift tov fossiele brandstoftrucks
 • Afvalstromen batterijen
 • Schrijnend tekort aan laadfaciliteiten
 • Beperkte data-uitwisseling
 • EV (en H2) Trucks
 • Transport, opslag en distributie H2
 • Circulariteit laad- en opslaginfrastructuur
 • Strategische locaties en ruimte voor Clean Energy Hubs
 • Coherent geïntegreerd beleid
 • Uitbreiden van financieringen zoals CPT subsidies
 • Wettelijk kader (beperkend of ontbrekend)
 • Veiligheidsnormen
 • Juridische hindernissen

Samenwerking

Met het oog op de heel nabije toekomst neemt CEO’s 4 Climate, in samenwerking met Brugge geeft Energie en Provincie Utrecht, het voortouw in de uitrol van een duurzame mobiliteit in Vlaanderen, als koploper in West-Europa.

Missie

Die gedeelde ambitie, haar doelstellingen en actiepunten komen samen in de Vlaamse Green Deal Zwaar Wegtransport met Groene EV & H2.

Deze Green Deal geeft het project en haar partners de nodige draagkracht om de groene transitie van onze Vlaamse mobiliteit te doen versnellen.