Downloads

Wat houdt deze green deal in?

Ondernemers en de Vlaamse Overheid engageren zich om te investeren in Groene Energie.

Dit streeft de ambitie na om volop in te zetten op een CO2-arme mobiliteit met positieve impact op het klimaat, de natuur en onze leefomgeving.

Kiezen voor groene elektriciteit en waterstof, als brandstof voor de mobiliteit van de toekomst!

Overeenkomst

Deze Vlaamse Green Deal is een vrijwillige overeenkomst tussen de Vlaamse Overheid en de partners, en tussen de partners onderling, om samen groene initiatieven na te streven,samen obstakels aan te pakken en samen acties te ondernemen.

Oplossingen

Vanuit een oplossingsgerichte samenwerking wordt een ecosysteem uitgebouwd om Groene Energie op de kaart te zetten als één van de oplossingen voor ons mobiliteits- en klimaatprobleem.

De doelstellingen

De ruimere doelen van de Vlaamse Green Deal Zwaar Wegtransport met groene EV & H2 passen binnen het Vlaams regeerakkoord en werden vertaald naar 3 strategische missies.

Deze 3 focuspunten worden via een stuurgroep in onderliggende strategische doelstellingen vertakt.
Kennisontwikkeling is noodzakelijk om relevant indicatoren te kunnen benoemen en het beoogde resultaat te monitoren teneinde ambitieuze en realistische streefwaarden vast te leggen.

De Green Deal richt zich op de volgende 3 strategische pijlers:

 • Aankaarten knelpunten in het wettelijk & juridisch kader omtrent groene EV, H2, hun distributie, hun gebruik,…
 • Promotie bij de eindgebruikers (transportfirma’s, bedrijven,…) – ism de overheid
 • Verdere kennisopbouw omtrent innovatieve groene brandstoffen (H2) en hun LT implementatie – ism kennisinstellingen & truckconstructeurs obv het Vlaams Waterstofbeleid
 • Informeren van bedrijven in hun transitie naar energie coproducent
 • Begeleiden van bedrijven- en industrieterreinbeheerders naar het uitbouwen van (openbaar toegankelijke) laadpleinen voor het laden eigen transportmiddelen, maar ook als verdienmodel voor externe gebruikers.
 • Begeleiden van transportfirma’s in de investering in groene EV-trucks (subsidies, etc)
 • Kennisdeling tussen partners onderling (resultaten, bevindingen, knelpunten, ROI, …)

(= hybrid DC & H2 tankstation) gedetailleerde info in het Green Deal Voorstel

 • Potentiële ruimte(n) bepalen
 • Vergunning verkrijgen
 • Lokale groene energie voorzien
 • Laad- (en tank) faciliteiten uitrollen*
 • Slimme software ontwikkelen
 • Promotie en datatracking ter evaluatie*

* sommige actierichtlijnen zullen na deze Green Deal in uitvoering treden.

Actiepunten

Deze 3 pijlers worden in de convenanttekst verder uitgebreid in verschillende actiepunten.

Concreet stellen de partijen zich tot doel om gezamenlijk de voorwaarden te scheppen omdat in Vlaanderen in de periode 2023 – 2026 het volgende wordt gerealiseerd:

Tankstations

7 grote hybride DC & waterstof tankstations aan belangrijke invalswegen in West-Vlaanderen.

Industriehubs

Industriehubs op bedrijvencentra waarbij de totale infrastructuur kan gedeeld worden met zoveel mogelijk lokale bedrijven.

Truck as a service

Lanceren van TaaS in gans Vlaanderen, zodat sneller Trucks op Groene Energie worden ingezet.

Acties promoten

Zoveel mogelijk personenauto’s, bestelauto’s, taxi’s, klein busvervoer voor bijvoorbeeld WMOvervoer, gebruik te laten maken van deze faciliteiten.

Externe projecten

Integratie en begeleiding van externe projecten, mits een ondersteunende of toegevoegde waarde aan de doelen van dit convenant.