Voor wie is deze green deal?

Firma’s die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij de energie- of de transportsector in België.

Ziet u, als duurzame ondernemer, ook voor uw bedrijf kansen in een duurzamer wegtransport en haar onvermijdelijke groene evolutie?

Het is aan de doeners*, bedrijven, sectorfederaties, kenniscentra, overheden, netbeheerders, maatschappelijke organisaties, enz. om de kansen te grijpen.

Interesse

Visionaire ondernemers, die eveneens de opportuniteiten voor hun onderneming willen grijpen door een actieve rol te spelen in deze groene mobiliteitsrevolutie, kunnen hier hun interesse uiten.

Partners

 • Provinciebesturen
 • Departementen en Agentschappen energiebeheer, transport & mobiliteit
 • Sectororganisaties
 • Transportfederaties
 • Gemeenten

Doeners
(bedrijven, gemeenten, …)

 • Energie-infrastructuur & laadfaciliteiten
 • Auto- & truckconstructeurs
 • Transportfirma’s
 • Bedrijven actief in waterstof
 • Tankstations
 • Grondwerken & saneringen
 • Beheerders bedrijventerreinen

Experts
(onderzoekcentra, hogescholen & universiteiten, …)

 • Kenniscentra
 • R&D-hubs energie
 • Netbeheerders & (groene) energieleveranciers
 • Juridische experten

What’s in it for you?

Opschaling

Opschaling van uw bedrijfsactiviteiten door projecten die u uit dit partnership genereert.

Voorkennis

Als pionier de nodige voorkennis verschaffen om de commerciële markt voor te zijn.

Lead generation

Lead generation door ruim netwerk van gelijkgestemde duurzame ondernemers.

Marketingpotentieel

Gigantisch marketingpotentieel op vlak van eco branding & image building.

Ontwikkeling

De kans om mee te werken aan een reële en impactvolle ontwikkeling in uw sector.

Rol

Een belangrijke rol kunnen spelen in de groene transitie van de mobiliteit in Vlaanderen.

Stakeholders

Uw maatschappelijke verantwoordelijkheid en de actie die u hiervoor onderneemt, onderstrepen bij uw stakeholders.

sustainability evolution

Invulling brengen voor uw firma aan de onvermijdelijke sustainbility evolution.

Waar tekent u voor?

De partijen die deze Green Deal tekenen, spreken de ambitie uit om het gebruik en waar mogelijk ook de productie van groene energie en waterstof als brandstof voor de mobiliteit in Vlaanderen te stimuleren.

De partijen dragen vanuit hun eigen rol bij aan de realisatie van:

 • Consortium van investeerders
 • Exploitatie van verdeelstations
 • Klantenwerving en afname
 • Vervoersmiddelen op waterstof
 • Constructie van vrachtwagens op groene waterstof en elektriciteit
 • Informatie delen met betrekking tot de meerwaarde, knelpunten en opportuniteiten van groene energie en waterstof voor transport
 • Groot actiebereik en snellere transitie
 • Plan van aanpak voor de knelpunten inzake normen en regelgeving

Partners

Medegefinancierd door de Europese Unie. De opvattingen en meningen die worden geuit zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van de Europese Unie of CINEA. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende instantie kunnen daarvoor verantwoordelijk worden gesteld.