GREEN DEAL

Zwaar wegtransport

met groene EV & H2

Wat

Een vrijwillige overeenkomst tussen de Vlaamse Overheid en de partners, en tussen de partners onderling, om samen groene initiatieven na te streven, samen obstakels aan te pakken en samen acties te ondernemen.

Waarom

Het wegtransport is verantwoordelijk voor 1/5 van de totale CO2 uitstoot in België. Een vergroening van onze mobiliteit in Vlaanderen en de daartoe nodige faciliteiten is nodig.

Hoe

Vanuit een oplossingsgerichte samenwerking wordt een ecosysteem uitgebouwd om Groene Energie op de kaart te zetten als één van de oplossingen voor ons mobiliteits- en klimaatprobleem.

Initiatiefnemers

Partners

Medegefinancierd door de Europese Unie. De opvattingen en meningen die worden geuit zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van de Europese Unie of CINEA. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende instantie kunnen daarvoor verantwoordelijk worden gesteld.

Doet u ook mee?